Pravidla

Chování:

 • Jsme slušní sami k sobě i k soupeřům. Porušení může vést až k opuštění klanu.
 • Nejsme vulgární na TS ani v chatu.
 • Hrajeme tvrdě, ale fér.
 • Za jménem máš značku našeho klanu. Chovej se podle toho!
 • Mužstvo má povinnost sledovat stránky klanu (klanvosy.cz).

TeamSpeak:

 • Během hraní musíš být na TeamSpeaku. Alespoň na odposlech. Od 18.00 musíte být povinně připojeni
 • Na TS je vyžadováno slušné chování.
 • Vstup je povolen pouze do místností klanu. Porušení tohoto bodu znamená ztrátu přístup na TS klanu a důsledky jsou popsány v následujícím bodu.
 • Kdo není na TS, nemůže se účastnit klanových akcí. Takový hráč bude navržen na převelení do našeho klanu VOSY2, nebo nás opustí.
 • Vždy mají přednost tankisté přítomní TS a s funkčním mikrofonem.

Aktivita v klanu:

 • Máme zájem pouze o aktivní hráče.
 • Každý hráč má povinnost účastnit se klanových bitev, pokud je online ve hře a je vyzván velitelem bojové akce.
 • Klanové akce:
  • šarvátky:
  • pondělí, středa, pátek 20.00 – 23.00 i déle
  • výcviková mapa:
  • neděle 20.00 – 21.00
  • klanové zálohy:
  • sobota 20.00 – 24.00 budou (podle účasti) spuštěny zálohy
 • Škola nebo práce mají přednost. Pokud si potřebujete vzít opušťák (víte, že nebudete delší dobu hrát), je potřeba o tom informovat velitele nebo jednoho z výkonných důstojníků. Není nutné uvádět důvody, stačí napsat zprávu, kdo a na jak dlouho.

Velení:

 • Vedení klanu VOSY, tedy obou klanu VOSY1 a VOSY2 jsou emil6808, stanik_boss, TheCondor.
 • Velitel klanu VOSY1 je emil6808.
 • Velitel klanu VOSY2 je JaKo_DC2.
 • Veškeré spory, problémy, nápady a připomínky řeší vedení klanu. Tím se myslí velitel a výkonní důstojníci.
 • Rozhodnutí vedení klanu jsou permanentní a konečná. Odvolat se lze pouze k ombudsmanovi klanu. Ten může požádat vedení klanu o nové rozhodnutí, pokud shledá tvoji námitku jako oprávněnou.
 • Povyšování řeší velení klanu dle aktivity hráčů, schopností organizovat klanové aktivity a velení v jednotlivých bitvách. Neaktivním hráčům bude snížena hodnost, případně budou převeleni do VOSY2 nebo zastřeleni za zradu.
 • Po dosáhnutí 80 členů klanu, bude nábor do klanu dále pokračovat a neaktivní hráči (záložníci) budou nahrazeni aktivními.
 • Velitel je nejvyšší autorita v klanu.

Pravidla CW:

Každý člen klanu je povinný zúčastňovať sa klanových aktivít – špeciálne CW na globálnej mape – v rámci svojich možností, minimálne však 3 dni v týždni…!!!!!

K tomuto účelu slúži prihlasovacia tabuľka na stránkach VOSY, kde sa člen klanu napíše na konkrétne dni (minimálne 3), v ktorých je v prípade pripojenia on-line v hre povinný prihlásiť sa do „špeciálnej bitvy“ ihneď, ako sa rozsvieti v spodnej časti obrazovky.

U hráčov, ktorý v tabuľke nie sú zapísaní sa predpokladá ochota hrať CW každý deň (pokiaľ sú on-line v hre) a teda sú povinní prihlásiť sa do „špeciálnej bitvy“ ihneď, ako sa rozsvieti v spodnej časti obrazovky.

Veliteľ bitvy má právo si z hráčov prítomných v rozpise špeciálnej bitvy vybať hráčov s vozidlami, ktoré na konkrétnu mapu do bitvy potrebuje…!

Člen klanu, ktorý tieto pokyny nebude akceptovať bude z klanu okamžite vylúčený…!!!

Kto týmto inštrukciám nerozumie, alebo mu niečo nie je jasné, môže sa cez ts obrátiť na hráča tiger_xSK ….