Stanovy klanu

STANOVY KLANU VOSY

§ 1. V čase 18:00 – 24:00 každý hráč povinně na teamspeaku pokud je ve hře. Nainstalované TS je pro všechny členy klanu povinné…!!!
Podrobněji – viď.“PRAVIDLA TS3″
Nerespektování má za následek vyloučení z klanu..!!!

§ 2. Účast v SH každou sobotu v čase od 19:00 je pro všechny on-line hráče mající v garáži techniku tier X povinná!!!
O 18:30 se hráči shromážďí v místnosti – viď.“PRAVIDLA TS3″.
Neúčast, v případě připojení ve hře, bude tvrdě postihována a to vyloučením z klanu.

§ 3. V SH (šarvátkách) organizovaných klanem VOSY v průběhu ostatních dnů v týdnu, je v zájmu každého on-line hráče, který nemá dostatak beden, do nich nastoupit a upozornit na nedostatek beden velícího důstojníka. Ten ho, (pokavaď je to možné vzhledem k jeho technice), do bitvy zařadí přednostně.

§ 4. CW – Povinnost každého hráče klanu je po rozsvícení „speciální bitvy“ naskočit do ní a čekat mezi „zájemci“ na výběr do „setupu bitvy“.
Ignorace této požadavky se bere jako poškozování klanu a hráči hrozí okamžité vyloučení z klanu! Pokud hráč upřednostní public před CW nemá smysl, aby v klanu zůstával.

§ 5. V CW/SH o výběru hráčů a techniky rozhoduje velitel konkrétní bitvy výběrem hráčů a techniky v „zájemcích“. Žádný ze zájemců nenaskakuje do „setupu bitvy“ svévolně nebo bez vyzvání velitelem..!!! Hodnocení bitvy, resp. výkony jednotlivých hráčů po bitvě provádí (pokuď to považuje za potřebné) pouze velitel bitvy a nikdo jiný…!!!!

§ 6. Měsíční limit pro posuzování aktivity je
5000 beden (hráči s tier X)
500 beden (hráči s pouze tier VI a VIII)
za klanové akce, limit beden se počítá za posledních 28 dní. (28. dní pro splnění limitu – průběžně).
Povinnost plnit limit beden! – nesplněno – hráč degradován na záložníka – t.j. nemá nárok na čerpání bonusů z puštěnýh záloh.

§ 7. Při delší neaktivitě napsat omluvenku někomu z vedení klanu.On vás zapíše na teamspeak do kolonky OMLUVENKY, ať se předejde nedorozumění.

§ 8. Při CW/SH je třeba aktivní mikrofon pro komunikaci. Pokud to nelze, ohlaste to dopředu, ať se s tím počítá. Nevstupovat do místností při CW, které nejedete. Rušíte tím akorát všechny zúčastněné.

§ 9. Vulgarity – obecná vulgární mluva je na randomu tolerována, nikde jinde, osobní urážky a vulgarita, co už je přes čáru, bude tvrdě řešena.

§ 10. Na teamspeaku má hráč stejný nick jaký má ve hře.Pokud chce hráč používat přezdívku dá si za svůj nick lomítko a přezdívku.

§ 11. Každý hráč má právo zažádat o goldy z klanové pokladnice na přehození modulů.

§ 12. Pouštění záloh ve svůj prospěch bude tvrdě trestáno!!! Dodržujte pravidla pouštění bonusů. Zálohy úroveň X a výše pouští pouze velitel klanu a výkonní dustojníci!

§ 13. Slušné chování na randomu. Pokud máte nějaký problém řešte to velením klanu VOSY. Svým špatným chováním můžete poškodit svoje a jméno klanu!

§ 14. Hráč,který nepatří do klanu nemá právo být na ts v místnostech pro hráče klanu VOSY! Od toho slouží místnosti pro hosty! Imunitu na tento paragraf má pouze výkonný důstojník a velitel klanu.

§ 15. Těmito pravidly se řídí všichni členové klanu bez výjimky !!! Pokuď je nemíní dodržovat, nemusí v klanu zůstávat a mohou ho opustit, resp. z něho budou vyloučeni.

§ 16. Povinností náborářů a ostatních důstojníků přijímajících nové členy je tyto s těmito stanovami obeznámit ihned při jejich přijímání…!!!

Výklad stanov, v prípade, že niekto niečomu nerozumie poskytnú:
velitel klanu a výkonní dôstojníci…!!!